Ontspanners

Ontspanners

De ontspanners zijn toestellen die gas of vloeistoffen kunnen reduceren van een hogedruk naar een andere gevraagde lagere druk.

In de duiksport kunnen wij aannemen dat twee pioniers het voor ons gemakkelijker gemaakt hebben. De twee zijn Émile Gagnan hij was een Franse ingenieur gespecialiseerd in gas en Jacques-Yves Cousteau  was een Franse marineofficier tijdens de tweede wereldoorlog.